Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacy.

 

Trainers-coaches.com brengt particulieren en organisaties in contact met opdrachtgevers( o.a bureaus) en professionele coaches, trainers en trainingsacteurs. Trainers-coaches heeft een faciliterende rol in vraag en aanbod.

Particulieren en organisaties die een dienst afnemen bij een coach, trainer of acteur, gaan een zakelijke, professionele relatie aan met elkaar. Verder ‘overeenkomst’ te noemen. Daarbij zijn de algemene voorwaarden van de betreffende opdrachtgever, coach, trainer of acteur van toepassing.

Trainers-coaches.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze overeenkomst. Wij faciliteren slechts.

 

1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die via Trainers-coaches worden verkocht.

 

2: Privacy. AVG.

Alle gegevens die je via de site aan Trainers-coaches verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor Trainers-coaches en het bureau, de coach, trainer of acteur bij wie jij je aanmeldt, en zullen niet aan derden worden doorgegeven. Opdrachtgevers en derden die zich inschrijven via de website hebben inzage in uw gegevens.

De gegevens zijn alleen door de medewerkers van trainers-coaches zichtbaar en hebben wij nodig om je op de juiste wijze te presenteren aan onze klant en voor de administratieve afhandeling van een opdracht.

Trainers-coaches zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

U heeft recht op inzage, verzet en rectificatie van uw gegevens. Bij uitschrijving van onze website zullen we uw gegevens uit ons bestand halen.

Via mailchimp sturen we maximaal 2 keer per maand een nieuwsbrief. Via mailchimp kunt u zich hiervoor ook uitschrijven.

We gebruiken geen cookies.

 

Trainers-coaches bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

3. Tarieven

Zijn geldig per jaar of drie jaar.

Restitutie is niet mogelijk na inschrijving.

4. Betalen

Je betaalt online, veilig en vertrouwd via iDEAL bij je eigen bank. Je ontvangt direct een bevestiging van aanmelding. Mocht je deze dezelfde dag niet ontvangen, neem dan contact op.

5. Aansprakelijkheid

Trainers-coaches kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel dat veroorzaakt is, of verband houdt met de overeenkomst die geldt tussen jou en een bureau, trainer, coach of trainingsacteur. Verder gelden de algemene voorwaarden van het bureau en van de trainer,coach of acteur met wie je een overeenkomst hebt.

6. Trainers-coaches behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bedragen te veranderen.

 7. Onbeperkt lidmaatschap betekent dat je lidmaatschap hebt tot aan beeindiging website.

KVKnr 34283845

BTW NL180219820B01

Trainers-coaches

Pampuslaan 1, Weesp,Amsterdam