trainingsacteur Olaf Van der Hee - Rotterdam

trainingsacteur Olaf Van der Hee - Rotterdamtrainingsacteur Olaf Van der Hee - Rotterdamtrainingsacteur Olaf Van der Hee - Rotterdam
Als senior trainingsacteur uit Rotterdam hou ik al jaren cursisten een spiegel voor met mijn spel en feedback; van agressie en gijzeling via verslavings- en psychisch verstoord gedrag tot het motiveren van medewerkers.  

De trainingsacteur die veiligheid biedt maar ook prikkelt 

Ik vind het belangrijk dat cursisten in een training een veilig gevoel hebben bij het oefenen van situaties en gedrag. Maar ik wil daarnaast ook steeds prikkelen tot het proberen van nieuw gedrag en nieuwe situaties. In samenspraak met de trainer haal ik graag het uiterste uit de deelnemers en prikkel ik graag tot reflectie, verandering en inzicht. Ik ben vooral gespecialiseerd in het geven van feedback in het spel zodat de cursist al spelend bewust wordt en zijn gedrag kan aanpassen. Het allerbelangrijkste in de training vind ik echter dat de cursist dat kan oefenen wat hij/zij wil en daarbinnen een bereikbaar doel en succes kan behalen. 

De trainingsacteur die samenwerkt met de trainer of coach 

Samen met de trainer of coach haal ik graag het uiterste uit de een training en wil ik iedere deelnemer een leerervaring geven. Ik heb zowel ervaring met trainingen in groepen als intensieve 1-op-1 sessies met een individuele kandidaten. Een goede voorbespreking is het halve werk en daarom is het fijn om ruim van tevoren met de trainer/opdrachtgever besproken te hebben wat de te bereiken doelen/leerpunten met de groep/cursisten zijn. Wat is de sfeer in de groep, waarvoor staat de groep open, heeft de groep koudwatervrees of staan ze te popelen om te beginnen, zijn er casussen, hoe wil de trainer de feedback laten verlopen, wat is de rol van de trainer en wat is  de rol van de trainingsacteur, hoe presenteert de trainingsacteur zich? Allemaal vragen die handig zijn om in een vroeg stadium te bespreken zodat ook hiermee het beste uit de training gehaald kan worden. Maar ook tijdens de training is het fijn om steeds met de trainer te checken waar de groep/cursist behoefte aan heeft en waar we nog mogelijk kunnen bijsturen. Van trainers of coaches krijg ik vaak terug dat ik mij naadloos weet aan te passen aan de vorm van de training en de dynamiek van de groep; dan weer actiever met tips, tricks en feedback, dan weer wat meer op de achtergrond.

De trainingsacteur en zijn kosten

Voor mijn diensten als trainingsacteur betaalt u als opdrachtgever een tarief van 300,- (ex btw, ex reiskosten) per dagdeel van 4 uur. Prijzen voor een serie trainingen of kortere/langere sessies zijn in goed overleg.

Contact met deze trainingsacteur

Graag bespreek ik met u, voor welke training u me zou willen inzetten en wat ik daarbij als trainingsacteur voor u en de cursisten kan betekenen. Graag bespreek ik met u de mogelijkheden en wensen in een persoonlijk gesprek zodat uit iedere training het uiterste gehaald kan worden.

Kijk voor meer informatie ook op mijn website: www.olafvanderhee.nl

Land

Nederland

Aanhef

Dhr

Plaats

Rotterdam

Provincie

Zuid Holland

Telefoon

Log in om te bekijken.

Opleiding

Hbo

Email

Werkervaring

De trainingsacteur met ervaring in het bedrijfsleven

Voordat ik trainingsacteur werd, heb ik gewerkt in het toerisme, de vervoerssector en de IT waardoor ik veel situaties in het bedrijfsleven uit  de praktijk ken. Toen ik in  2003 de omslag maakte naar acteur/trainingsacteur na een spelopleiding bij het Rotterdams Centrum voor Theater, ben ik als trainingsacteur begonnen bij Bureau Van Rinsum (tegenwoordig FactorVeermans). Later kwamen daar verschillende trainers bij waardoor ik in de afgelopen 13 jaar ervaring heb opgedaan in zeer diverse sectoren, thema’s en werkvormen. Mijn grootste kwaliteit daarin is dat ik me makkelijk aan iedere groep en trainer kan aanpassen omdat ik goed aanvoel waar binnen een training behoefte aan is.

De trainingsacteur met ervaring rond vele thema’s

De afgelopen jaren heb ik mij vooral gespecialiseerd in trainingen rond management-, agressie- en zorggerelateerde onderwerpen:

Management gerelateerd: Aansturen medewerkers in cultuurveranderingen, slecht-nieuws-gesprekken, motiveren en begeleiding cliënten/medewerkers, feedback aan collega’s/medewerkers, het palet van beïnvloeding, PMAS, klantgericht verleiden, verkoop, assertiviteit (nee kunnen verkopen) en verzuimgesprekken

Agressie gerelateerd: (stille) Agressie, gijzelingen, opvang na traumatische ervaringen en spanningscontrole

Zorggerelateerd: Vraaggericht werken, bejegening, algemene en seksuele anamnese, voorlichting bij prenatale screening, slecht nieuws gesprekken rond erfelijke aandoeningen, gesprekken in de palliatieve zorg, bespreekbaar maken en herkennen van verslavingsgedrag en psychisch verstoord gedrag.

De trainingsacteur die vele werkvormen kan hanteren

Door de jaren heen heb ik met verschillende werkvormen en communicatiemodellen gewerkt afhankelijk van de groep en de training. Werkvormen als het regiemodel, hoefijzer en carrousel ken ik door en door. Daarnaast heb ik vaak gewerkt met communicatiemodellen als SPIN, STAR, LSD, SMART, ABC-gedragsmodel, Belbin, Kernkwadranten, Roos van Leary en Thomas & Killmann.  Ik kan zelfs, als dat gewenst is, cursisten enige simpele aardings- en ontspanningsoefeningen bijbrengen waarmee ze in spanningsvolle situaties uit de voeten kunnen.

De trainingsacteur met ervaring in vele branches
De afgelopen jaren heb ik in trainingen voor veel verschillende branches in zeer diverse organisaties gewerkt, waardoor ik inmiddels een goed beeld heb van de verschillende bedrijfsculturen en situaties binnen bedrijven en instellingen.

Overheid/semi-overheid Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag, CWI, Politie, Belastingdienst en gemeentes.

Zorginstellingen Leger des Heils, Erasmus Universiteit/Medische Faculteit Rotterdam, LUMC, Boerhaave Nascholing Leiden, opleidingen voor ambulancepersoneel, ouderenzorg en psychiatrie

Zakelijke dienstverleners/IT Eneco, Heerema, TamTam en Hemi De trainingsacteur als assessmentacteur

Sinds zes jaar ben ik ook beschikbaar en vaak werkzaam als assessmentacteur. In assessments geef ik kandidaten die solliciteren naar een functie of een ontwikkelassessment doen, de mogelijkheid te laten zien wat ze in huis hebben en laat ik zien waarin ze zich nog verder in kunnen ontwikkelen. Ik speel assessments op diverse niveaus waarbij ik kandidaten in een rollenspel test op vaardigheden als luisteren, doorvragen, structureren, coaching, omgaan met weerstand en emoties, samenvatten, actie ondernemen, motiveren en grenzen stellen.

De ervaringen met de trainingsacteur

Marco Tieleman, trainer bij Sustrainability Rotterdam: "In een flink aantal trainingen Klantgericht overtuigen heeft Olaf mij ondersteund als trainingsacteur. Het is fijn om met Olaf te mogen werken. Dat komt omdat hij de dynamiek in de groep goed aanvoelt en daarop anticipeert. Hij draagt actief bij aan het proces om de groep zich veilig te laten voelen en hij creëert daarbinnen een prima situatie om te leren. Olaf anticipeert goed op het niveau van de deelnemers in de training en heeft aan een half woord of een blik voldoende om zijn rol in het rollenspel wat bij te sturen. Kortom: Warm aanbevolen!"

Netty Aarts, trainer bij Trizo: "Olaf is een trainingsacteur die in haarfijn het gedrag kan neerzetten waar de cursist herkenning in heeft. En zeer zorgvuldig en to the point feedback geeft. daar heb je wat aan! Met zijn humor maakt hij de drempel laag om te oefenen.

Gertrude Smit, managing partner bij Deen assessments Rotterdam: Olaf is sinds 2010 onze vaste acteur voor de simulaties (rollenspelen) die een onderdeel vormen van onze assessment centers. Hij kan uiteenlopende rollen op een geloofwaardige manier spelen en met zijn spel bij de kandidaat de te beoordelen competenties oproepen. Tevens kan hjzich goed inleven en flexibel inspelen op de persoon en de situatie. Als assessment- en trainingsacteur kan ik hem dan ook van harte aanbevelen."

Kijk voor meer informatie ook op mijn website: www.olafvanderhee.nl

Mijn vaardigheden

Agressie, Assertiviteit, Assessment, Communicatie, Omgaan met emotie, Feedback, Cognitieve gedragstherapie, Depressie, Kernkwadranten, Kernkwaliteiten, Klantvriendelijk, Leidinggeven, Lichaamstaal, Stilte, Verslaving, Frustratie agressie, Gesprekstechnieken, Gijzeling, Interactief theater, Invloed uitoefenen, Omgaan met geweld, Psychopathologische agressie, Regiemodel, Roos van Leary, Belbin, Beoordelingsgesprekken, Functioneringsgesprekken, Conflicthantering, Crisiscommunicatie, Empathie, Slecht nieuws gesprekken, Ziekteverzuim, Psychiatrie, Zorg, Sexualiteit, Train/coach in het Engels, Train/coach in het Duits, Motiverende gespreksvoering, Non verbale communicatie

Nieuwe berichten op het prikbord

 • Gevraagd: Trainer phoenix

  Trainer phoenix 22-12-2022 Door Dan
  Vakgebied: trainer
  Bekijk bericht
 • Gevraagd: Trainers en Trainingsacteurs - Engelstalige training

  Trainers en Trainingsacteurs - Engelstalige training 13-05-2022 Door Ludiek Trainingen
  Vakgebied: algemeen
  Bekijk bericht
 • Gevraagd: Trainers en Trainingsacteurs - Engelstalige training

  Trainers en Trainingsacteurs - Engelstalige training 13-05-2022 Door Ludiek Trainingen
  Vakgebied: algemeen
  Bekijk bericht
 • Aangeboden: Gratis Coaching

  Gratis Coaching 29-04-2022 Door James Afolalu
  Vakgebied: coach
  Bekijk bericht
 • Gevraagd: Acteur(m) 20-30 jaar 10 Jan.

  Acteur(m) 20-30 jaar 10 Jan. 31-12-2021 Door Dan
  Vakgebied: trainingsacteur
  Bekijk bericht
 • Gevraagd: Presentator klokhuis

  Presentator klokhuis 16-12-2021 Door K.H.
  Vakgebied: trainingsacteur
  Bekijk bericht
Bekijk alle berichten